BALUSTRADA
NA KONSTRUKCJI METALOWEJ

SCHODY / BALUSTRADY
Realizacja obejmowała montaż metalowej balustrady na balkonie w budynku wielorodzinnym. Zarówno kształt balustrady, zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, jak i kolor, determinowane były przez konstrukcję balkonu. Zdecydowano się na proste, geometryczne kształty, umiejętnie nawiązujące do pozostałych elementów konstrukcyjnych w istniejącym budynku mieszkalnym. Montaż balustrady śrubami do istniejącej murowanej konstrukcji.
 
zamknij