MAXIMUS EPX 10kg
CHEMIA DO PODŁÓG
MAXIMUS EPX 10kg dwuskładnikowy klej epoksydowo-poliuretanowy do parkietu.

Zastosowanie:
Do klejenia każdego rodzaju parkietu ( mozaiki, klepki, lameli, parkietu przemysłowego, kostki brukowej, desek parkietowych i parkietów warstwowych lakierowanych) na podłożach cementowych (wilg. względna poniżej 2% CM), anhydrycie (wilg. Względna poniżej 0,5% CM), drewnie (wilg. względna ok. 7 – 11%). Powierzchnie niechłonne jak płytki ceramiczne czy kamień naturalny uszorstnić przed klejeniem. Zaletami są: duża siła wiązania, długi czas otwarcia. Maximus EPX odpowiada wymaganiom normy PN – EN 14293 (DIN 281). Można stosować na podłogi ogrzewane.

Dane techniczne:
Konsystencja składnik A -beżowa gęsta pasta składnik B- brązowy płyn.
Temperatura pracy 10 – 250C
Czas po zmieszaniu do 2 godz. przy 150C do 1 godz. przy 250C.
Proporcje składnik A - 9 kg, składnik B - 1 kg
Zużycie 1,3 – 1,9 kg/m2

Przygotowanie:
Podłoże powinno być suche (pomiar metodą CM), mocne, wolne od pęknięć i równe powierzchni .Resztki farb i zanieczyszczeń usunąć mechanicznie. Do gruntowania stosować grunty Maximus GP, GPS, Fast 500, G-Epox lub G-plus. Jastrychy anhydrytowe obrobić mechanicznie i odessać według przepisów producenta, względnie zgodnie z właściwymi normami i instrukcjami, następnie gruntować Maximus GP, GPS lub G-Epox. Przy gruntach zwracać uwagę na czasy schnięcia i rozpoczynanie klejenia. Jako barierę przeciwwilgociową stosować zgodnie z opisami gruntów.

Sposób pracy:
Składniki kleju przed użyciem dobrze wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej barwy w całej objętości. Zwracać baczną uwagę na zachowanie proporcji (najlepiej łączyć wg opakowań fabrycznych). Parkiet układać, kiedy klej jest jeszcze powierzchniowo lepki, a najlepiej zaraz po rozprowadzeniu. Zębatą szpachelką równomiernie nanieść na podłoże. Uzębienie należy dobierać tak, by odwrotna strona parkietu była całkowicie zwilżona klejem. Zachować szczeliny dylatacyjne przy ścianach i słupach. Wiązanie kleju po 3 dniach ( 150C) lub po 2 dniach ( 250C).

Przechowywanie:
9 miesięcy w oryginalnie zamkniętym pojemniku pow +100C. Powyżej +250C czas ten wyraźnie ulega skróceniu, powyżej +500C może dojść do zżelowania kleju.

Opakowanie 9 kg + 1 kg

Ważne wskazówki:
Podane czasy wietrzenia, układania i suszenia odniesione są do ok. 200C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy. Klej i parkiet przed klejeniem powinny mieć temperaturę pomieszczenia. Stosować się do instrukcji układania producenta parkietu jak również do obecnie obowiązujących przepisów. 8. Bezpieczeństwo pracy.
 
zamknij